Sporbytte Solørbanen

Sporbytte Solørbanen

Prosjektet gikk ut på å bytte sviller og skinner på en del av Solørbanen med sporombyggingstoget. ProRail sitt oppdrag var å bistå med planlegging av signal-arbeidene; og følge opp underentreprenør; samt signals sluttdokumentasjon.


Startdato: 2018-08 - Sluttdato: 2018-01
 Oppdragsgiver: Infranord Norge AS