Skip to content

Prosjekteringsledelse signal; IC Venjar-Sørli

Prosjekteringsledelse signal; IC Venjar-Sørli

Prosjekteringsledelse og godkjenning av prosjekterte tegninger for signals detaljplan; sikringsanlegg klasse-B for ICE prosjektet Venjar-Sørli; en ny dobbeltsporet strekning på Dovrebanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Oppdraget omfatter også komplett prosjektering av endringer i ATC-systemet for Siemens signalanlegg på Eidsvoll stasjon; en del av Gardermobanen.


Start date: 2015-01
 Client: ECT AS