Skip to content

Signalprosjektering; Hauerseter godsterminal

Signalprosjektering; Hauerseter godsterminal

Prosjektet går ut på å presentere mulige løsninger for å etablere en godsterminal for tømmer og annet gods på Hauerseter stasjon på Hovedbanen. ProRail AS oppdrag er komplett styring og prosjektering av signaldelen av prosjektet. Prosjekteringen vil bli utført etter signals arbeidsprosesser.


Start date: 2018-05
 Client: Multiconsult AS