Skip to content

ERTMS support team ØØL

ERTMS support team ØØL

ERTMS support service som en del av Jernbaneverket 1. og 2. linje signalstøtte for ERTMS installasjoner på Østfoldbanen Østre linje det første året etter oppstart av ERTMS pilotstrekning. Inkludert telefonstøtte under feil i anlegget og direkte utrykning ved mer alvorlige feil. En del av oppdraget var å representere Bombardier ved oppfølgingsmøter vedrørende vedlikehold og brukergruppemøter med togopperatørene og togledere. I 2018 inkluderte oppdraget utvikling og gjennomføring av 3 kurs i Bombardier Interflo 450-sikringsanlegg for signalpersonell fra Bane NOR; både signalmotører; testledere og systemansvarlige.


Start date: 2015-09 - End date: 2018-04
 Client: Bombardier Transportation Sweden AB