Skip to content

Verifikasjon av signaltegninger; Moss stasjon

Verifikasjon av signaltegninger; Moss stasjon

Prosjektets overordnede mål var å prosjektere en total ombygging av Moss stasjon på Østfoldbanens Vestre linje som forberedelse til nytt klasse-B sikringsanlegg og som en del av IC prosjektet Moss-Såstad; inkludert prosjektering av Moss som fjernstyrt stasjon. ProRail AS oppdrag var å konferere og godkjenne signaltegninger i byggeplan og bistå med teknisk støtte.


Start date: 2017-01
 Client: Rambøll Norge AS