Opplæring i prosjekteringsprosess og krav

Opplæring i prosjekteringsprosess og krav

Opplæring av danske signalingeniører i Norsk signalsteknisk prosess og tekniske krav til norske ingeniørkontrakter mot Jernbaneverket.


Startdato: 2011-08 - Sluttdato: 2011-11
 Oppdragsgiver: Atkins AS