Skip to content

Installasjon Norwegian ERTMS Pilot line

Installasjon Norwegian ERTMS Pilot line

Installsjon og installasjonskontroll ved sluttføringen av installasjonen av nytt Bombardier Interflo 450 sikringsanlegg på Østfoldbanen Østre linje. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal".


Start date: 2015-01 - End date: 2015-03
 Client: NJD AS