Skip to content

F-kontroll CTC Ofotbanen

F-kontroll CTC Ofotbanen

F-kontroll av NSI-63 sikingsanlegg under installasjon av nytt fjernstyringsanlegg på Ofotbanen. Installasjonskontroll inngikk i oppdraget og arbeidet pågikk i flere faser og ble utført av personell som er sertifisert som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2014-06 - End date: 2015-07
 Client: Jernbaneverket Signaltjenester