Skip to content

Kontroll av signaltegninger for Oslo S

Kontroll av signaltegninger for Oslo S

Kvalitetskontroll og oppdatering av ca. 2.800 signaltegninger for Oslo S; inkludert omkringliggende signalanlegg som Skøyen; Nationaltheateret; Oslo -tunnelen; Lodalen og Loenga. Mange ombygginger i løpet av de siste årene hadde ført til flere "as-built"-versjoner av dokumentasjonen; og arbeidsoppgaven besto i å lage korrekt "FDV"-status for all dokumentasjon. Kontrollen gjaldt både innvendig sikringsanlegg; NSB-77; og utvendige objekter. Nye reletabeller og dokumentasjon for mellomkoblinger ble laget. Arbeidsoppgaven besto også av å klargjøre dokumentasjon for pågående prosjekter.


Start date: 2011-01 - End date: 2014-03
 Client: Jernbaneverket Bane Øst