Skip to content

Byggeledelse signal SSG Sandnes-Stavanger

Byggeledelse signal SSG Sandnes-Stavanger

Byggeledelse på veiene av Jernbaneverket ved ombygging av signalanleggene på strekningen Klepp-Sandnes-Stavanger/Ganddal godsterminal på Sørlandsbanen. Prosjektet var den første strekningen i den norske klasse B-signalerammeavtalen SignAn. Oppdraget omfattet oppfølging av signalleverandør Thales AS og underentreprenør for installasjon Eltel Networks AS. I tillegg omfattet oppdraget prosjekteringsledelse og delprosjektledelse for andre jernbanetekniske fag (. spor; kontaktledning; sporvekseloppvarming). I noen av prosjektfasene var også installasjonskontroll og F-kontroll både det nye signalsystemet og den eldre NSI-63 sikringsanlegget inkludert i oppdraget. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2012-04 - End date: 2018-03
 Client: Jernbaneverket Utbygging