Anbud for det danske ERTMS-programmet “Fjernbane”

Anbud for det danske ERTMS-programmet “Fjernbane”

Gjennomgang av anbudsdokumentasjon for installasjon/underleverandører og utrullingsprosessen. En del av Bombardier Transportation utvidet anbudlsteam i løpet av BAFO-fasen av anbudet.


Startdato: 2011-07 - Sluttdato: 2011-09
 Oppdragsgiver: Bombardier Transportation AB