Skip to content

Anbud for Nasjonal implementeringen av ERTMS

Anbud for Nasjonal implementeringen av ERTMS

En del av Bombardier Transportation kjerne-team i anbudsprosessen og forhandlinger med Bane NOR for Nasjonal implementering av ERTMS. ProRail AS var ansvarlig for utrullingsplanen; installasjon-; migrasjon- og test-delen av tilbudet for "track-side"-forespørselen. Deltok også i ibruktagings-delen for "track-side"-forespørselen og opplærings-delen for både "track-side" og "onboard". Viktige fokusområder var å lære av erfaringene fra den norske ERTMS Piloten; logistikk for leveranser til underentreprenør; forhandlinger med underentreprenører og elektronisk system for oppfølging av installasjons sjekklister; test-rekorder og tilhørende dokumentasjon.


Start date: 2015-11 - End date: 2018-03
 Client: Bombardier Transportation AB