Anbud for “the Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje”

Anbud for “the Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje”

ProRail var en del av det vinnende anbuds-teamet til Bombardier Transportation under anbudsprosessen og forhandlinger med Jernbaneverket for den norske ERTMS-piloten. Hovedfokuset for ProRail AS i anbuds-teamet var Prosjektledelse og planlegging av installasjonen.


Startdato: 2011-04 - Sluttdato: 2011-11
 Oppdragsgiver: Bombardier Transportation AB