Skip to content

Anleggsledelse Thales; Ski station

Anleggsledelse Thales; Ski station

Anleggsledelse på vegne av Thales under installasjon av det nye signalanlegget; klasse B; som en del av rammeavtalen SignAn. Første fase var ombygging av dagens NSI-63 relay sikringsanlegg på Ski stasjon. Andre fase er installasjon av nytt Thales sikringsanlegg med IM på Ski stasjon. Tredje fase er installasjon av nytt Thales sikringsanlegg på det nye dobbeltsporet Follobanen; planlagt ibruktaging i 2021. Oppfølging av underentreprenør Eltel Networks AS og NJD AS; planlegging; avklaring og samordning mot Bane NOR og de andre entreprenørene er hovedfokusområder. ProRail AS arbeidsoppgaver inkluderer også stikkprøver av installasjonskontroll.


Start date: 2017-04
 Client: Thales Norway AS