Skip to content

Bygge- og prosjekteringsledelse; signal UHN Holm-Nykirke

Bygge- og prosjekteringsledelse; signal UHN Holm-Nykirke

Signalfaglig byggeledelse og prosjektingeniør på veiene av Jernbaneverket for nytt dobbeltspor på strekningen mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen. Prosjektet var del av SignAn; den norske klasse B-signalerammeavtalen. Oppdraget omfattet oppfølging av signalleverandør Thales AS og underentreprenører for installasjon. Oppdraget omfattet også oppfølging av Bombardier Transportation ved ombygging av eksisterende EBILock sikringsanlegg; inkludert underentreprenør. Installasjonskontroll og F-kontroll ved flere faser i prosjektet inngikk også i ProRails oppdrag. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2014-01 - End date: 2017-05
 Client: Jernbaneverket Signaltjenester