Skip to content

Byggeledelse signal Voss stasjon

Byggeledelse signal Voss stasjon

Byggeledelse på veiene av Jernbaneverket vedrørende endringer/ombygging på Voss stasjon. Inkluderte også funksjonskontroll av signalobjekter i togfrie perioder.


Start date: 2012-06 - End date: 2013-04
 Client: Jernbaneverket Utbygging