Byggeleder signal Drammen-Kobbervikdalen

Byggeleder signal Drammen-Kobbervikdalen

Byggeleder for signalanlegg for nye dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen-Gulskogen; inklusive store ombygginger av Drammen og Gulskogen stasjoner. I oppdraget inngår: - Bistand med utforming og kontroll av konkurransegrunnlag; samt følge opp prosjektets faseplanlegging - Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen - Sikre rett dokumentflyt med rett kvalitet for alle fasene av prosjektet - Sikre rett kvalitet på sluttkontroll av anlegget før driftsetting av bane etter alle ombygginger i både utvendig og innvendig anlegg. - Optimalisere utførelsen med tanke på ERTMS-programmet


Startdato: 2019-06 - Sluttdato: 2025-12
 Oppdragsgiver: Bane NOR SF