Skip to content

Delprosjektledelse; ERTMS-programmet Norge

Delprosjektledelse; ERTMS-programmet Norge

Delprosjektledelse for ERTMS Test-lab for Nasjonal Implementering av ERTMS; på vegne av Bane NOR. Testlabben vil være felleslab for integrerings-testing av trackside; TMS og onboard systemer. I tillegg vil testlabben brukes under GA / SA oppstartstester og annen testing etter behov. ProRail AS oppdrag er å lede oppbygging av; intgrasjon og installasjonen i testlabben. En del av omfanget vil også være testing av funksjonaliteten og driften av laboratorieutstyret i de første testfaser etter igangsetting av laboratoriet.


Start date: 2018-06
 Client: Bane NOR SF