Skip to content

Delprosjektledelse signal; oppgradering av klasse-B anlegg

Delprosjektledelse signal; oppgradering av klasse-B anlegg

Delprosjektledelse for oppgradering av Thales klasse-B sikringsanlegg på vegne av Bane NOR. Prosjektets oppgave er å oppgradere SW og i noen grad HW på allerede idriftssatte strekninger. ProRail AS sitt oppdrag er å være prosjektleders rådgiver i signalspørsmål og ha ansvar for prosjektdokumentasjon og diverse funksjonsutredninger. En del av omfanget vil også være å støtte andre aktiviteter og evaluere at tekniske krav i kontrakten er oppfylt samt delta i aktiviteter relatert til godkjenning; idriftssettelse og sluttdokumentasjon.


Start date: 2019-01
 Client: Bane NOR SF